Posts Tagged: paradigm

Kulttuurintutkimuksen selviöistä

Miten paradigma – itsestäänselvyyksien järjestelmä – toimii tavallisessa, paradigman varaan rakentuvassa normaalitieteessä? Veli Verronen on oivasti selventänyt paradigman käsitettä väitöskirjassaan The growth of knowledge (1986). Hän erottaa paradigman kolme pääasiallista merkitystä: metafyysinen, sosiologinen ja konkreettinen paradigma. Katson seuraavassa mitä ne

Kulttuurintutkimuksen selviöistä

Miten paradigma – itsestäänselvyyksien järjestelmä – toimii tavallisessa, paradigman varaan rakentuvassa normaalitieteessä? Veli Verronen on oivasti selventänyt paradigman käsitettä väitöskirjassaan The growth of knowledge (1986). Hän erottaa paradigman kolme pääasiallista merkitystä: metafyysinen, sosiologinen ja konkreettinen paradigma. Katson seuraavassa mitä ne