Publications

 1. Marila, M., submitted. Finnish reactions to New Archaeology. Fennoscandia Archaeologica, XXXV.
 2. Pohjola, J., Turunen, J., Lipping, T., Marila, M., Sivula, A. submitted. Historical Perspectives to Postglacial Uplift. Case Studies from the Lower Satakunta Region. Springer.
 3. Marila, M., in press. Empiricism. The SAS Encyclopedia of Archaeological Sciences. Wiley-Blackwell.
 4. Marila, M., 2018. Arkeologialla on spekulatiivinen vastuu. Muinaistutkija, 2/2018, 52–55.
 5. Marila, M., 2018. Eighth Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists Helsingissä ja Hangossa 30.11.–2.12.2017. Muinaistutkija, 1/2018, 63–67.
 6. Marila, M., 2017. Vagueness and Archaeological Interpretation. A Sensuous Approach to Archaeological Knowledge Formation Through Finds Analysis. Norwegian Archaeological Review, 50 (1), 66–88.
 7. Marila, M., 2015. Pragmaticism – the new possibility of a scientific archaeology as seen in the light of the history of archaeologyInterarchaeologia, 4, 197–217.
 8. Marila, M., 2014. Things in Action – Interpreting the Meanings of Things in Archaeology. In Sounds Like Theory. XII Nordic Theoretical Archaeology Group in Oulu 25.-28.4.2012 (Monographs of the Archaeological Society of Finland, 2), 9–20.
 9. Marila, M., 2013. Abduktiivinen päättely arkeologiassa: arkeologian epistemologiasta sen historian ja nykytilanteen valossa. Muinaistutkija, 3/2013, 45–63.
 10. Marila, M., 2013. Gavin Lucas: Understanding the Archaeological Record. Fennoscandia Archaeologica, XXX, 133–135.
 11. Marila, M., 2013. Ian Hodder: Entangled: An Archaeology of the Relationships Between Humans and Things. Norwegian Archaeological Review, 46 (1), 121–123.
 12. Marila, M., 2013. Turning to things – ontology, epistemology, and a case of metaphorismRuin Memories.
 13. Marila, M., 2012. Mitä menneisyydestä voidaan tietää? Synteesi, 2/2012, 44–46.
 14. Marila, M., 2012. Human remains as quasi-objectsKontaktstencil, 47, 6–11.
 15. Marila, M., 2012. Mielen ja aineen suhteesta sekä evoluutiosta filosofiassa ja arkeologiassaMuinaistutkija, 1/2012, 60–68.
 16. Marila, M., 2012. On objects and habits. Archaeolog.
 17. Marila, M., 2012. Arkeologian filosofisia nykysuuntauksia. Fiba, 4/2012, 6–11.
 18. Marila, M., 2012. Esineiden paluu! Fiba, 3/2012, 9–13.
 19. Marila, M., 2011. Arkeologian metaforat ja menneisyyde(llisyyde)n kokeminenSynteesi, 1/2011, 55–60.
 20. Marila, M., 2011. Arkeologisesta tiedosta, totuudesta ja tulkinnasta sekä teorian ja aineiston suhteesta arkeologiassaMuinaistutkija, 1/2011, 35–39.
 21. Marila, M., 2011. Archaeology and Authenticity. University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies. Master’s thesis.
 22. Marila, M., 2011. Maisterina olemisen sietämätön keveys. Fiba, 3/2011, 5.
 23. Marila, M., 2011. Mitä se tuo mieleeni. Fiba, 1/2011, 16–17.
 24. Marila, M., 2011. Pro gradu -tutkimus autenttisuuden käsitteestä arkeologiassa. Tiivistelmä. Arkeologiassa tohisee, 12, 2/2011, 24–25.
 25. Marila, M., 2010. Lähimenneisyyden arkeologiaa. Kirja-arvostelu: Contemporary archaeologies – excavating now. Holtorf, Cornelius ja Piccini, Angela (toim.)Muinaistutkija, 3, 54–56.
 26. Marila, M., 2010. Arkisto-otteita. Arkeologiassa tohisee, 10, 4/2010, 22.
 27. Marila, M., 2010. Relocating cultural evolution: toward a melioristic paradigm of love in archaeology. Fiba, 2/2010, 28–31.
 28. Marila, M., 2010. Museovirasto julkaisi SuMu-palvelun. Arkeologiassa tohisee, 7, 1/2010, 30–31.
 29. Marila, M. 2010. Filosofis-arkeologinen Klubi. Arkeologiassa tohisee, 7, 1/2010, 23.
 30. Marila, M., 2010. Valearkeologi hoiti kulttuuriperintöä kuukausien ajan Helsingissä. Fiba, 1/2010, 33.
 31. Marila, M., 2010. Homoseksuaalisuuden arkeologiaa – kommentti Ranisen Samille. Fiba, 1/2010, 20–22.
 32. Marila, M., 2009. Haudatut salaisuudet – arkeologisen tiedon mahdollisuudesta. Arkeologiassa tohisee, 6, 4–6.
 33. Marila, M.M., 2009. Mesoerotiikkaa eli mesolitikum semieroottisena kokemuksena. Arkeologiassa tohisee, 5, 31.
 34. Marila, M.M., 2009. Majan ammoisen oloista – majojen arkeologiaa. Arkeologiassa tohisee, 5, 2–4.
 35. Marila, M.M., 2009. Laki Museovirastosta. Arkeologiassa tohisee, 4, 31.
 36. Marila, M.M., 2009. Arkeologisten entiteettien identiteetistä. Arkeologiassa tohisee, 4, 6–7.
 37. Marila, M.M., 2009. Arkeologisten artefaktien metafysiikasta. Arkeologiassa tohisee, 3, 2–5.
 38. Marila, M.M., 2009. Kokeilevaa arkeologiaa. Fiba, 3/2009, 24–25.
 39. Marila, M.M., 2009. Ihmisjäänteiden esineydestä. Varelia, 1/2009, 12–16.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s