Publications

Articles in international refereed journals (A1)

 1. Marila, M., 2017. Vagueness and Archaeological Interpretation. A Sensuous Approach to Archaeological Knowledge Formation Through Finds Analysis. Norwegian Archaeological Review, 50 (1), 66–88.

Articles in international refereed compilations (A3)

 1. Marila, M., in press. Empiricism. The SAS Encyclopedia of Archaeological Sciences. Wiley-Blackwell.

Articles in international refereed conference proceedings (A4)

 1. Marila, M., 2015. Pragmaticism – the new possibility of a scientific archaeology as seen in the light of the history of archaeologyInterarchaeologia, 4, 197–217.
 2. Marila, M., 2014. Things in Action – Interpreting the Meanings of Things in Archaeology. In Sounds Like Theory. XII Nordic Theoretical Archaeology Group in Oulu 25.-28.4.2012 (Monographs of the Archaeological Society of Finland, 2), 9–20.

Unrefereed articles in Finnish refereed periodicals (B1)

 1. Marila, M., 2012. Mitä menneisyydestä voidaan tietää? Synteesi, 2/2012, 44–46.
 2. Marila, M., 2011. Arkeologian metaforat ja menneisyyde(llisyyde)n kokeminen. Synteesi, 1/2011, 55–60.

Articles in international conference proceedings (B3)

 1. Marila, M., 2012. Human remains as quasi-objectsKontaktstencil, 47, 6–11.

Articles in Finnish periodicals (B1)

 1. Marila, M., 2018. Eighth Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists järjestettiin Helsingissä ja Hangossa 30.11.–2.12.2017. Muinaistutkija, 1/2018.
 2. Marila, M., 2013. Abduktiivinen päättely arkeologiassa: arkeologian epistemologiasta sen historian ja nykytilanteen valossa. Muinaistutkija, 3/2013, 45–63.
 3. Marila, M., 2012. Mielen ja aineen suhteesta sekä evoluutiosta filosofiassa ja arkeologiassa. Muinaistutkija, 1/2012, 60–68.
 4. Marila, M., 2011. Arkeologisesta tiedosta, totuudesta ja tulkinnasta sekä teorian ja aineiston suhteesta arkeologiassa. Muinaistutkija, 1/2011, 35–39.

Book reviews (B1)

 1. Marila, M., 2013. Gavin Lucas: Understanding the Archaeological Record. Fennoscandia Archaeologica, XXX, 133–135.
 2. Marila, M., 2013. Ian Hodder: Entangled: An Archaeology of the Relationships Between Humans and Things. Norwegian Archaeological Review, 46 (1), 121–123.
 3. Marila, M., 2010. Lähimenneisyyden arkeologiaa. Kirja-arvostelu: Contemporary archaeologies – excavating now. Holtorf, Cornelius ja Piccini, Angela (toim.)Muinaistutkija, 3, 54–56.

Online articles

 1. Marila, M., 2013. Turning to things – ontology, epistemology, and a case of metaphorismRuin Memories.
 2. Marila, M., 2012. On objects and habits. Archaeolog.

Theses (G2)

 1. Marila, M., 2011. Archaeology and Authenticity. University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies. Master’s thesis.

Student papers

 1. Marila, M., 2012. Arkeologian filosofisia nykysuuntauksia. Fiba, 4/2012, 6–11.
 2. Marila, M., 2012. Esineiden paluu! Fiba, 3/2012, 9–13.
 3. Marila, M., 2011. Maisterina olemisen sietämätön keveys. Fiba, 3/2011, 5.
 4. Marila, M., 2011. Mitä se tuo mieleeni. Fiba, 1/2011, 16–17.
 5. Marila, M., 2011. Pro gradu -tutkimus autenttisuuden käsitteestä arkeologiassa. Tiivistelmä. Arkeologiassa tohisee, 12, 2/2011, 24–25.
 6. Marila, M., 2010. Arkisto-otteita. Arkeologiassa tohisee, 10, 4/2010, 22.
 7. Marila, M., 2010. Relocating cultural evolution: toward a melioristic paradigm of love in archaeology. Fiba, 2/2010, 28–31.
 8. Marila, M., 2010. Museovirasto julkaisi SuMu-palvelun. Arkeologiassa tohisee, 7, 1/2010, 30–31.
 9. Marila, M. 2010. Filosofis-arkeologinen Klubi. Arkeologiassa tohisee, 7, 1/2010, 23.
 10. Marila, M., 2010. Valearkeologi hoiti kulttuuriperintöä kuukausien ajan Helsingissä. Fiba, 1/2010, 33.
 11. Marila, M., 2010. Homoseksuaalisuuden arkeologiaa – kommentti Ranisen Samille. Fiba, 1/2010, 20–22.
 12. Marila, M., 2009. Haudatut salaisuudet – arkeologisen tiedon mahdollisuudesta. Arkeologiassa tohisee, 6, 4–6.
 13. Marila, M.M., 2009. Mesoerotiikkaa eli mesolitikum semieroottisena kokemuksena. Arkeologiassa tohisee, 5, 31.
 14. Marila, M.M., 2009. Majojen arkeologiaa – majan ammoisen oloista. Arkeologiassa tohisee, 5, 2–4.
 15. Marila, M.M., 2009. Laki Museovirastosta. Arkeologiassa tohisee, 4, 31.
 16. Marila, M.M., 2009. Arkeologisten entiteettien identiteetistä. Arkeologiassa tohisee, 4, 6–7.
 17. Marila, M.M., 2009. Arkeologisten artefaktien metafysiikasta. Arkeologiassa tohisee, 3, 2–5.
 18. Marila, M.M., 2009. Kokeilevaa arkeologiaa. Fiba, 3/2009, 24–25.
 19. Marila, M.M., 2009. Ihmisjäänteiden esineydestä. Varelia, 1/2009, 12–16.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s